Rekonštrukcia vchodových priestorov bytového domu- Švermova 25, Banská Bystrica

Rekonštrukcia vchodových priestorov bytového domu spočívala v odstránení starých náterov a dlažby a kompletnej obnove tejto časti. Steny boli spevnené sklotextilnou sieťkou, omietnuté vápenno-cementovou omietkou a vymaľované interierovou farbou Stomix. Na soklovú časť stien bola nanesená mozaiková omietka (marmolit).

Podlahová časť bola riešená protišmykovou keramickou dlažbou.