Oprava fasády- Moskovská ulica, B. Bystrica

Po čiastočnej výmene okien na pivničných priestoroch sme realizovali úpravu fasády bytového domu na Moskovskej ulici v rozsahu:

  • úprava špaliet okien
  • vyrovnanie a spevnenie fasády soklovej časti a nanesenie silikónovej omietky

Ďalej bola požadovaná oprava už zateplenej štítovej steny, nakoľko v minulosti bol porušený pracovný postup a pravdepodobne použité nekvalitné materiály.